web analytics
  • Strada Gheorghe Şincai nr. 46, la parterul Palatului Administrativ, camera 20, Baia Mare.
  • tel. +40 262.206.113 | fax +40 262.206.114
  • office@visitmaramures.ro

Viziune

Anul 2012 a însemnat un punct de cotitură pentru această zonă. În decembrie 2012 s-au pus bazele unui Parteneriat Local care să o transforme într-o destinație oficială de ecoturism, gestionată integrat și armonios.

Viziunea pentru această zonă se bazează pe o perspectivă pe câțiva ani și a fost conturată și agreată în cadrul Parteneriatului Local. Parteneriatul include autorități publice locale, administratorii celor 7 arii protejate, ONG-uri de mediu locale și reprezentanți ai sectorului privat. Obiectivele acestuia se leagă de conservarea şi valorificarea ariilor protejate şi a patrimoniului cultural, îmbunătăţirea infrastructurii turistice şi includerea serviciilor de turism într-o reţea integrată, creşterea capacităţii partenerilor pentru administrarea şi promovarea destinaţiei, promovarea destinaţiei în mod unitar.

Înainte de lansarea acestei inițiative, zona Mara-Cosău-Creasta Cocoșului era supusă mai multor amenințări provenite din sfera politicilor locale neadaptate la nevoile de mediu, dezvoltarea turistică haotică, slaba cooperare între operatorii economici și între aceștia și sectorul public, dispariția graduală a caselor de lemn și a arhitecturii tradiționale sau lipsa fondurilor pentru întreținerea și punerea în valoare a ariilor protejate.

Ecoturismul a fost identificat ca o oportunitate majoră atât pentru conservarea și punerea în valoare a celor 7 arii protejate din destinație, cât și pentru a crește calitatea serviciilor turistice și pentru a genera un impact social și economic pozitiv în comunitățile locale.

Contextul în care a apărut această inițiativă a fost unul favorabil și încurajator:

→ ecoturismul este în creștere la nivel mondial ce se dezvoltă odată cu creșterea conștientizării în rândul oamenilor de pretutindeni asupra problemelor de mediu și felului în care alegerile individuale pot face o diferență în sens pozitiv;

→ există o rețea internațională de organizații non-profit ce sprijină și promovează ecoturismul și care au elaborat un cadru de principii, standarde și criterii pe baza cărora pot fi dezvoltate ofertele și destinațiile de ecoturism;

→ România este prima țară din Europa care a adaptat aceste criterii, dorind crearea unei rețele naționale de destinații ecoturistice care să susțină brandul de țară;

→ organizația WWF, care a facilitat și susținut procesul de creare a destinației ecoturistice Mara–Cosău–Creasta Cocoșului, cu sprijin de specialitate din partea Asociației de Ecoturism din România, era deja prezentă în zonă de mai mulți ani, prin proiecte de conservare pe câteva teme de interes (păduri, în special pădurile virgine și cele seculare; urși bruni – identificarea coridoarelor de deplasare din zonă; ecoturism – implicare în crearea drumului verde – Drumul Moștenirii Maramureșene).

by flavius frantz | eeessential.tools